Ondrej Danada

Trvalý pobyt: Dr. I. Horvátha 887/30, 905 01  Senica
Prechodný pobyt: Partizánska 2, 811 03  Bratislava 1
Poštová adresa: P. O. BOX 97, 905 01  Senica

ondrej@danada.sk
Tel. +421907267793
Fax: +421346545421