Odkazy

ŠK Doprastav Bratislava - klubová stránka

ŠK Osuské - stránka môjho bývalého klubu

SŠZ - stránka Slovenského šachového zväzu

OPEN Brezová 2009 - stránka turnaja OPEN Brezová

DIPA, s.r.o. - firma, pre ktorú pracujem

FIIT STU BA - stránka fakulty, na ktorej študujem