Riešiteľská súťaž

Saturday, February 6, 2010 16:36 Posted by Ondrej Danada

Riešiteľská súťaž je súkromná súťaž v riešení taktických diagramov, niečo ako chess.emrald.net. Hlavný rozdiel medzi nimi je taký, že moja súťaž nie je cielene zameraná na rychlostné riešenie triviálnych úloh, ale na riešenie zložitejších úloh pri relatívnom dostatku času.

Pri súťažení možno vyberať úlohy podľa obtiažnosti (1-4), na základe výsledkov sa priebežne vypočítava RP s tým, že 1-bodová úloha má ELO 1200, 2-bodová 1400, 3-bodová 1600 a 4-bodová 1800. Skóre je súčin RP a dekadického logaritmu počtu úspešne vyriešených diagramov. Cieľom skóre je spravodlivé porovnanie aktívnych súťažiacich, ktorí majú horšie výsledky, s menej aktívnymi súťažiacimi, ktorí dosahujú výsledky lepšie. Podrobnosti sa možno dočítať v dokumentácii súťaže.

Súťaž nie je verejná, ale zatiaľ je otvorená pre každého. Registruje sa cez fórum.

Chcel by som poďakovať za spoluprácu pri testovaní následkujúcim osobám: Tomáš Danada, Rasťo Diviak, Lukáš Hájek, Michal Jozefek, Milan Kolesár, Monika Nemečkayová a Tomáš Perička.

Manuál: On-line prenosy

Saturday, February 6, 2010 16:34 Posted by Ondrej Danada

Pre Slovenský šachový zväz som pripravil manuál ako robiť on-line prenosy. Príručka by mala slúžiť ako začiatočníkom, ktorí sa oboznámia so zapojením a základným ovládaním prenosu, tak aj skúseným, ktorí si môžu rozšíriť obzor o pokročilejšie techniky a sieťovanie, aby prenos zrýchlili.

Zväz príručku ešte nestihol vydať, neoficiálnu verziu si môžete stiahnuť tu.

Elekronické hlásenie výsledkov

Saturday, February 6, 2010 16:33 Posted by Ondrej Danada

Počas sezóny 2010/2011 by sa v 5. lige SE-SI malo spustiť elektronické nahlasovanie výsledkov cez formulár. Každý organizačný pracovník bude mať pridelený užívateľský účet, pod ktorým sa môže prihlásiť a zahlásiť výsledok vyplnením formuláru, kde si nemusí pamätať, ako sa ktoré mená píšu, lebo si ich môže vybrať z formulára.